Overslaan naar content

Privacy Policy

Privacy verklaring Recruitment

Bij Hot ITem Groep nemen we jouw privacy zeer serieus. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in het kader van onze wervings- en selectieactiviteiten (hierna te noemen recruitmentproces). We streven ernaar om transparant te zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens en om jouw privacy te allen tijde te respecteren. 

Wanneer je gegevens met ons deelt, omdat je geïnteresseerd bent om te werken bij de Hot ITem Groep, is de Hot ITem Groep de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens.

De Hot ITem Groep bestaat uit Hot ITem, Future Facts, Hot ITem Academy, HIBRID en DataTrust (hierna ‘Hot ITem’ genoemd), is gevestigd aan de Danzigerkade 19, 1013 AP te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 3297973.

 

1. Verzamelde Persoonsgegevens

Om ons recruitmentproces uit te voeren en kandidaten te informeren over mogelijke kansen binnen Hot ITem, kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam, adres, geslacht, contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer).

 • Profielinformatie zoals cv, werkgeschiedenis, opleidingsachtergrond, vaardigheden en kwalificaties.

 • Andere informatie die je vrijwillig verstrekt tijdens het sollicitatieproces, zoals motivatiebrieven, referenties en eventuele aanvullende informatie.

 • Persoonsgegevens die zijn aangeleverd door derden, zoals wervings-, assessments- of screeningbureaus.

 • Tijdens het zoeken naar geschikte kandidaten kunnen wij openbare bronnen zoals zoekmachines en gedeelten van social media die niet zijn afgeschermd raadplegen en gebruiken om geschikte kandidaten te benaderen.

Bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, gezondheid, vakbondslidmaatschap, politieke of religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid evenals andere categorieën die door de wet worden onderkend als bijzondere persoonsgegevens verwerken wij niet. 

 

2. Onvolledige of onjuiste informatie

Je bent niet verplicht alle door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar dit kan ertoe leiden dat jouw kandidatuur mogelijk niet wordt meegenomen voor de vacature waarop je solliciteert.

Bij Hot ITem waarderen we openheid en transparantie. We verwachten dat alle kandidaten die bij ons solliciteren, eerlijke en volledige informatie verstrekken over hun professionele achtergrond, vaardigheden en kwalificaties. Het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige informatie kan ertoe leiden dat je niet in aanmerking komt voor de vacature waarop je solliciteert.

 

3. Doeleinden van Gegevensverwerking

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Werving en selectie van geschikte kandidaten voor vacatures binnen Hot Item.

 • Communicatie met kandidaten over vacatures, sollicitatievoortgang en andere relevante informatie met betrekking tot het recruitmentproces van Hot ITem.

 • Verbetering van ons wervingsproces door te evalueren en te analyseren hoe kandidaten reageren op onze vacatures en sollicitatieprocedures.

 • Het informeren van kandidaten over andere mogelijkheden binnen Hot ITem die passend kunnen zijn bij hun profiel en interesses.

 

4. Delen van Persoonsgegevens

We kunnen je persoonsgegevens delen met de volgende partijen: 

 • Interne medewerkers van Hot ITem die betrokken zijn bij het recruitmentproces.

 • Externe dienstverleners die ons ondersteunen bij wervingsactiviteiten, zoals recruitmentbureaus, assessmentspecialisten of HR-softwareleveranciers.

 • Indien nodig en wettelijk vereist, kunnen we persoonsgegevens delen met overheidsinstanties of andere derde partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten en eigendommen te beschermen.

 

5. Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

Uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden zoals die hierboven beschreven zijn. De gegevens kunnen zowel in de EU (Europese Unie) als daarbuiten verwerkt worden. Verwerking buiten de EU vindt alleen plaats als er passende maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat de verwerking volgens de Europese regels (GDPR / AVG) plaatsvindt. 

6. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als noodzakelijk is om het recruitmentproces af te ronden (gedurende de looptijd van het recruitmentproces plus 4 weken na het afronden van het recruitmentproces van de betreffende functie), tenzij u toestemming heeft gegeven tot een langere bewaartermijn of een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Als u toestemming geeft voor een langere bewaartermijn, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken via werken@hotitemgroep.nl.

De benoemde bewaartermijn stelt ons in staat om het recruitmentproces af te ronden, eventuele geschillen of vragen te behandelen en om potentiële toekomstige mogelijkheden te identificeren waarvoor u mogelijk geschikt bent. Na de bewaartermijn worden uw gegevens verwijderd, dan wel een minimale geanonimiseerde set aan persoonsgegevens bewaard om analyses te maken, zodat we het recruitmentproces kunnen verbeteren. 

Als wij je een aanbod tot indiensttreding doen en je dat accepteert, dan worden alle relevante persoonsgegevens, verzameld tijdens het recruitmentproces, opgenomen in jouw personeelsdossier. 

7. Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We beperken de toegang tot jouw persoonsgegevens tot die medewerkers en derde partijen die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.  

8. Rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar tegen verwerking. Als je gebruik wilt maken van deze rechten of vragen hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring. We trachten te reageren binnen 14 dagen.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je je wenden tot onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@hotitem.nl. Met klachten kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

9. Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hot ITem, kunt je contact met ons opnemen via:

 

Hot ITem Groep

Adres: Danzigerkade 19, 1013 AP te Amsterdam

E-mail: werken@hotitemgroep.nl

Telefoon: +31 20 581 02 00

 

10. Wijzigingen in de Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te kunnen blijven voldoen aan van toepassingen zijnde wetten of om wijzigingen in onze werkwijze weer te geven. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren op updates. De meest recente versie van deze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [02-05-2024].

 

Privacy verklaring Recruitment

 

Bij Hot ITem Groep nemen we jouw privacy zeer serieus. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in het kader van onze wervings- en selectieactiviteiten (hierna te noemen recruitmentproces). We streven ernaar om transparant te zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens en om jouw privacy te allen tijde te respecteren.

 

Wanneer je gegevens met ons deelt, omdat je geïnteresseerd bent om te werken bij de Hot ITem Groep, is de Hot ITem Groep de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens.

De Hot ITem Groep bestaat uit Hot ITem, Future Facts, Hot ITem Academy, HIBRID en DataTrust (hierna ‘Hot ITem’ genoemd), is gevestigd aan de Danzigerkade 19, 1013 AP te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 33297973.

 

1.   Verzamelde Persoonsgegevens

 

Om ons recruitmentproces uit te voeren en kandidaten te informeren over mogelijke kansen binnen Hot ITem, kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

 

·         Naam, adres, geslacht, contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer).

·         Profielinformatie zoals cv, werkgeschiedenis, opleidingsachtergrond, vaardigheden en kwalificaties.

·         Andere informatie die je vrijwillig verstrekt tijdens het sollicitatieproces, zoals motivatiebrieven, referenties en eventuele aanvullende informatie.

·         Persoonsgegevens die zijn aangeleverd door derden, zoals wervings-, assessments- of screeningbureaus.

·         Tijdens het zoeken naar geschikte kandidaten kunnen wij openbare bronnen zoals zoekmachines en gedeelten van social media die niet zijn afgeschermd raadplegen en gebruiken om geschikte kandidaten te benaderen.

Bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, gezondheid, vakbondslidmaatschap, politieke of religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid evenals andere categorieën die door de wet worden onderkend als bijzondere persoonsgegevens verwerken wij niet. 

 

2.   Onvolledige of onjuiste informatie

Je bent niet verplicht alle door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar dit kan ertoe leiden dat jouw kandidatuur mogelijk niet wordt meegenomen voor de vacature waarop je solliciteert.

Bij Hot ITem waarderen we openheid en transparantie. We verwachten dat alle kandidaten die bij ons solliciteren, eerlijke en volledige informatie verstrekken over hun professionele achtergrond, vaardigheden en kwalificaties. Het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige informatie kan ertoe leiden dat je niet in aanmerking komt voor de vacature waarop je solliciteert.

 

3.   Doeleinden van Gegevensverwerking

 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

·         Werving en selectie van geschikte kandidaten voor vacatures binnen Hot Item.

·         Communicatie met kandidaten over vacatures, sollicitatievoortgang en andere relevante informatie met betrekking tot het recruitmentproces van Hot ITem.

·         Verbetering van ons wervingsproces door te evalueren en te analyseren hoe kandidaten reageren op onze vacatures en sollicitatieprocedures.

·         Het informeren van kandidaten over andere mogelijkheden binnen Hot ITem die passend kunnen zijn bij hun profiel en interesses.

 

4.   Delen van Persoonsgegevens

 

We kunnen je persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 

·         Interne medewerkers van Hot ITem die betrokken zijn bij het recruitmentproces.

·         Externe dienstverleners die ons ondersteunen bij wervingsactiviteiten, zoals recruitmentbureaus, assessmentspecialisten of HR-softwareleveranciers.

·         Indien nodig en wettelijk vereist, kunnen we persoonsgegevens delen met overheidsinstanties of andere derde partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten en eigendommen te beschermen.

 

5.   Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

 

Uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden zoals die hierboven beschreven zijn. De gegevens kunnen zowel in de EU (Europese Unie) als daarbuiten verwerkt worden. Verwerking buiten de EU vindt alleen plaats als er passende maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat de verwerking volgens de Europese regels (GDPR / AVG) plaatsvindt.

 

6.   Bewaartermijn

 

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als noodzakelijk is om het recruitmentproces af te ronden (gedurende de looptijd van het recruitmentproces plus 4 weken na het afronden van het recruitmentproces van de betreffende functie), tenzij u toestemming heeft gegeven tot een langere bewaartermijn of een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Als u toestemming geeft voor een langere bewaartermijn, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken via werken@hotitemgroep.nl.

De benoemde bewaartermijn stelt ons in staat om het recruitmentproces af te ronden, eventuele geschillen of vragen te behandelen en om potentiële toekomstige mogelijkheden te identificeren waarvoor u mogelijk geschikt bent. Na de bewaartermijn worden uw gegevens verwijderd, dan wel een minimale geanonimiseerde set aan persoonsgegevens bewaard om analyses te maken, zodat we het recruitmentproces kunnen verbeteren. 

Als wij je een aanbod tot indiensttreding doen en je dat accepteert, dan worden alle relevante persoonsgegevens, verzameld tijdens het recruitmentproces, opgenomen in jouw personeelsdossier.

 

7.   Beveiliging

 

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We beperken de toegang tot jouw persoonsgegevens tot die medewerkers en derde partijen die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

 

8.   Rechten

 

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar tegen verwerking. Als je gebruik wilt maken van deze rechten of vragen hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring. We trachten te reageren binnen 14 dagen.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je je wenden tot onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@hotitem.nl. Met klachten kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/..

 

9.   Contactgegevens

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hot ITem, kunt je contact met ons opnemen via:

 

Hot ITem Groep

Adres: Danzigerkade 19, 1013 AP te Amsterdam

E-mail: werken@hotitemgroep.nl

Telefoon: +31 20 581 02 00

 

10.           Wijzigingen in de Privacyverklaring

 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te kunnen blijven voldoen aan van toepassingen zijnde wetten of om wijzigingen in onze werkwijze weer te geven. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren op updates. De meest recente versie van deze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [02-05-2024].

 

Privacy verklaring Recruitment

 

Bij Hot ITem Groep nemen we jouw privacy zeer serieus. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in het kader van onze wervings- en selectieactiviteiten (hierna te noemen recruitmentproces). We streven ernaar om transparant te zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens en om jouw privacy te allen tijde te respecteren.

 

Wanneer je gegevens met ons deelt, omdat je geïnteresseerd bent om te werken bij de Hot ITem Groep, is de Hot ITem Groep de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens.

De Hot ITem Groep bestaat uit Hot ITem, Future Facts, Hot ITem Academy, HIBRID en DataTrust (hierna ‘Hot ITem’ genoemd), is gevestigd aan de Danzigerkade 19, 1013 AP te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 33297973.

 

1.   Verzamelde Persoonsgegevens

 

Om ons recruitmentproces uit te voeren en kandidaten te informeren over mogelijke kansen binnen Hot ITem, kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

 

·         Naam, adres, geslacht, contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer).

·         Profielinformatie zoals cv, werkgeschiedenis, opleidingsachtergrond, vaardigheden en kwalificaties.

·         Andere informatie die je vrijwillig verstrekt tijdens het sollicitatieproces, zoals motivatiebrieven, referenties en eventuele aanvullende informatie.

·         Persoonsgegevens die zijn aangeleverd door derden, zoals wervings-, assessments- of screeningbureaus.

·         Tijdens het zoeken naar geschikte kandidaten kunnen wij openbare bronnen zoals zoekmachines en gedeelten van social media die niet zijn afgeschermd raadplegen en gebruiken om geschikte kandidaten te benaderen.

Bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, gezondheid, vakbondslidmaatschap, politieke of religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid evenals andere categorieën die door de wet worden onderkend als bijzondere persoonsgegevens verwerken wij niet. 

 

2.   Onvolledige of onjuiste informatie

Je bent niet verplicht alle door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar dit kan ertoe leiden dat jouw kandidatuur mogelijk niet wordt meegenomen voor de vacature waarop je solliciteert.

Bij Hot ITem waarderen we openheid en transparantie. We verwachten dat alle kandidaten die bij ons solliciteren, eerlijke en volledige informatie verstrekken over hun professionele achtergrond, vaardigheden en kwalificaties. Het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige informatie kan ertoe leiden dat je niet in aanmerking komt voor de vacature waarop je solliciteert.

 

3.   Doeleinden van Gegevensverwerking

 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

·         Werving en selectie van geschikte kandidaten voor vacatures binnen Hot Item.

·         Communicatie met kandidaten over vacatures, sollicitatievoortgang en andere relevante informatie met betrekking tot het recruitmentproces van Hot ITem.

·         Verbetering van ons wervingsproces door te evalueren en te analyseren hoe kandidaten reageren op onze vacatures en sollicitatieprocedures.

·         Het informeren van kandidaten over andere mogelijkheden binnen Hot ITem die passend kunnen zijn bij hun profiel en interesses.

 

4.   Delen van Persoonsgegevens

 

We kunnen je persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 

·         Interne medewerkers van Hot ITem die betrokken zijn bij het recruitmentproces.

·         Externe dienstverleners die ons ondersteunen bij wervingsactiviteiten, zoals recruitmentbureaus, assessmentspecialisten of HR-softwareleveranciers.

·         Indien nodig en wettelijk vereist, kunnen we persoonsgegevens delen met overheidsinstanties of andere derde partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten en eigendommen te beschermen.

 

5.   Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

 

Uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden zoals die hierboven beschreven zijn. De gegevens kunnen zowel in de EU (Europese Unie) als daarbuiten verwerkt worden. Verwerking buiten de EU vindt alleen plaats als er passende maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat de verwerking volgens de Europese regels (GDPR / AVG) plaatsvindt.

 

6.   Bewaartermijn

 

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als noodzakelijk is om het recruitmentproces af te ronden (gedurende de looptijd van het recruitmentproces plus 4 weken na het afronden van het recruitmentproces van de betreffende functie), tenzij u toestemming heeft gegeven tot een langere bewaartermijn of een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Als u toestemming geeft voor een langere bewaartermijn, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken via werken@hotitemgroep.nl.

De benoemde bewaartermijn stelt ons in staat om het recruitmentproces af te ronden, eventuele geschillen of vragen te behandelen en om potentiële toekomstige mogelijkheden te identificeren waarvoor u mogelijk geschikt bent. Na de bewaartermijn worden uw gegevens verwijderd, dan wel een minimale geanonimiseerde set aan persoonsgegevens bewaard om analyses te maken, zodat we het recruitmentproces kunnen verbeteren. 

Als wij je een aanbod tot indiensttreding doen en je dat accepteert, dan worden alle relevante persoonsgegevens, verzameld tijdens het recruitmentproces, opgenomen in jouw personeelsdossier.

 

7.   Beveiliging

 

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We beperken de toegang tot jouw persoonsgegevens tot die medewerkers en derde partijen die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

 

8.   Rechten

 

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar tegen verwerking. Als je gebruik wilt maken van deze rechten of vragen hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring. We trachten te reageren binnen 14 dagen.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je je wenden tot onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@hotitem.nl. Met klachten kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/..

 

9.   Contactgegevens

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hot ITem, kunt je contact met ons opnemen via:

 

Hot ITem Groep

Adres: Danzigerkade 19, 1013 AP te Amsterdam

E-mail: werken@hotitemgroep.nl

Telefoon: +31 20 581 02 00

 

10.           Wijzigingen in de Privacyverklaring

 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te kunnen blijven voldoen aan van toepassingen zijnde wetten of om wijzigingen in onze werkwijze weer te geven. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren op updates. De meest recente versie van deze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [02-05-2024].

 

Welke soort cookies gebruiken wij?

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn vereist voor kernfunctionaliteiten. Mogelijk zal de website niet optimaal functioneren zonder deze cookies. De cookies staan standaard aan. Dit kan niet gewijzigd worden.

Optionele cookies

We gebruiken Google Analytics om bezoekersgedrag te traceren, en de prestaties van de website te meten. Bekijk Google's Cookie beleid voor details over de gebruikte cookies en de verkregen data. Cookies die worden geplaatst door Google Analytics zijn onderworpen aan Google's Cookie beleid.

Schakelt functie 'Via Indeed solliciteren' in. Hiermee kun je snel op vacatures reageren door middel van een Indeed CV. Bekijk Indeed's Privacybeleid voor details over de gebruikte cookies en verkregen data. Via Indeed solliciteren is onderworpen aan Indeed's Privacybeleid.

Schakelt de functie 'Via LinkedIn solliciteren' in. Met deze functionaliteit kun je met je LinkedIn-profiel op vacatures reageren. Als je op onze website op Via LinkedIn solliciteren klikt, zijn er een aantal sollicitatievelden vooraf ingevuld met je profielgegevens en voegen we automatisch je volledige LinkedIn-profiel toe aan het sollicitatieformulier. Dit betekent dat we gemakkelijk toegang hebben tot je volledige LinkedIn-profiel terwijl we je sollicitatie bekijken. Zie het Cookiebeleid van LinkedIn voor details over de gebruikte cookies en de verkregen data. Solliciteren met LinkedIn is onderworpen aan LinkedIn's Cookie beleid.

Schakelt de ingesloten YouTube player-functie in. Bekijk Google's cookie beleid voor details over de gebruikte cookie en verkregen data. Cookies die worden geplaatst door ingesloten YouTube-players zijn onderworpen aan Google's Cookie beleid.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage van je gegevens. Ook heb je het recht om deze te laten verwijderen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen, vragen wij je daarbij om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser. Hier boven kun je jouw cookievoorkeuren voor deze website wijzigen.

Bijwerken cookiebeleid

Dit cookiebeleid kan tussentijds worden aangepast om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in het cookiebeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al jouw gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookiebeleid.

Rechten

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ieder moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde derde te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar FG@hotitem.nl.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten.

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Laatste bewerking: mei 2019

De Hot ITem Groep maakt onderdeel uit van het Conclusion ecosysteem. Een unieke bundeling van bedrijven op het gebied van Business Transformatie en IT Services, met elk hun eigen signatuur en vakgebied. Wat ons verbindt? De drive om met oplossingen te komen die echt impact maken.